Đầu Nối Cao Su 3/4 Inch

$5,00

Đầu nối cao su 3/4 Inch: được gắn với bơm xả và sử dụng tương thích với tất cả dòng ghế. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916.

$5,00
minus
plus