Đầu Nối Cao Su 1 1/2" – ¾"

$5,00

Đầu nối cao su 1 inch: chỉ sử dụng tương thích với các dòng ghế từ 2009 đến 2015. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916. 

$5,00
minus
plus
Check Valve
Drain Bowl 2.14
Drain Pump
Drain Pump Set
Drain Stopper Gasket
Drain Stopper Set
Drain Switch Set