Bend Gập Ghế

$45,00

Bend gập ghế thay thế. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916.

$45,00
minus
plus
TT365 Remote
Sliding Actuator (Candy)
TT365 Massage Mechanism