Thân Pureflo 6

$40,00

Bộ thân PureFlo 6 cho bồn ghế. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916.

$40,00
minus
plus
Chromotherapy Led Set
Drain Bowl 2.14
Drain Pump
Drain Pump Set
Drain Stopper Gasket
Drain Stopper Only
sale
Ecojet Magnetic Drive Jet Kit

Special Price $149,00

Giá thông thường: $199,00