Đầu Vòi Sen

$15,00

Lắp vào dây vòi sen. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916.

$15,00
minus
plus
HotCold Water Hose 60 in.
Faucet Complete Set
Faucet Complete Set (non-overfill)