Bộ Nút Xả

$20,00

Nút xả thay thế. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916.

$20,00
minus
plus
Check Valve
Drain Bowl 2.14
Drain Pump
Drain Pump Set
Drain Stopper Gasket
Drain Stopper Only
Drain Stopper Set