Bộ Xả

$115,00

Một bộ xả hoàn chỉnh với dây dẫn, nguồn và điều khiển. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916.

$115,00
minus
plus