Sensor Auto-Fill

$25,00

Sensor Auto-Fill có chức năng giới hạn mực nước xả vào bồn. Sensor sẽ hoạt động hiệu quả khi kết hợp với liner. Đối với các sản phẩm hết hàng, Quý khách cho phép chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 6 tuần. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916. 

$25,00
minus
plus