Miếng Dán Gel Q Spa

$10,00

Miếng dán gel thay thế cho ghế Q Spa. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916. 

$10,00
minus
plus
sale
Ecojet Magnetic Drive Jet Kit
Hand Spout Holder
Hand Spout Set
Hand Spout Head
Check Valve