Bơm Xả

$50,00

Bơm xả giúp đẩy nước bẩn ra khỏi chậu. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916.

$50,00
minus
plus
Auto-Fill Jet Switch
Auto-Fill Sensor
Check Valve
Drain Bowl 2.14