Giới thiệu Lexor: Mở khóa cơ hội

 

Design. Ingenuity. Engineering.

Hai mươi năm qua, động lực của chúng tôi luôn là cam kết thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nailspa cũng như cung cấp cho các chủ doanh nghiệp công cụ để gặt hái thành công. Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành người đồng hành cùng bạn trên con đường thành công. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành Chìa Khóa cho thành công của Salon bạn.

Ở trên đỉnh cao không chỉ đơn giản đến từ việc có sản phẩm tốt nhất. Ở trên đỉnh cao có nghĩa là truyền cảm hứng cho những làn sóng ý tưởng mới, tài năng mới, và cung cấp cho ngành nail những công cụ và sự hỗ trợ cần thiết. Ở trên đỉnh cao còn có nghĩa là khai phóng tiềm năng của con người - mở khóa cơ hội.