Bộ Đèn LED 6 Bóng

$55,00

Bộ đèn LED 6 bóng để thay thế. Sản phẩm được bán như trong hình. Quý khách sẽ mất từ 6-10 tuần cho các đơn hàng đặt cọc trước hoặc các sản phẩm đặc biệt. Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: sales@lexor.com hoặc gọi đến tổng đài: (888) 479 - 6916.

$55,00
minus
plus