Bàn Coffee Moden VM200

$395,00

* Những trường bắt buộc

Bàn Coffee Moden được thiết kế độc quyền bởi Lexor và đi kèm với dòng sản phẩm nội thất salon Moden

Nét Đặc Trưng:
• Bàn Đá Mặt Trăng Tổng Hợp
• Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Bậc Nhất Trong Ngành

Kích Thước:
38" L x 18" D x 18" H

$395,00
minus
plus
new
Reception Desk Front View
Round UV Hands And Feet Station VM700
Manicure Station VM300 with White Top Front View
Reception Counter- Front View
Prive Polish Rack VP800 Front view
Manicure Station front view