Bàn Coffee Moden VM200

$395,00

* Những trường bắt buộc

Bàn Coffee Moden được thiết kế độc quyền bởi Lexor và đi kèm với dòng sản phẩm nội thất salon Moden

Nét Đặc Trưng:
• Bàn Đá Mặt Trăng Tổng Hợp
• Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng Bậc Nhất Trong Ngành

Kích Thước:
38" L x 18" D x 18" H

$395,00
minus
plus
Reception Desk Front View
Round UV Hands And Feet Station VM700
Rectangular UV Hands And Feet Station Front View
Manicure Station VM300 with White Top Front View
Reception Counter- Front View
Prive Polish Rack VP800 Front view
Manicure Station front view