Moden Polish Rack VM800

Moden Polish Rack
Polish-Rack-VM800
$495,00

* Những trường bắt buộc

$495,00
minus
plus

Chi tiết

Moden Polish Rack with Storage. For further information, please contact sales@lexor.com or call: (888) 479 - 6916.
Features:
• Ten (10) shelves
• Two (2) pull-out drawers
• Brushed aluminum trims
• Chrome drawer handles
• Chrome support rails
• Industry's Best Customer Service

Dimensions:
30.25" L x 15.5" D x 71.75" H

Viết đánh giá của bạn

Chỉ những người dùng đã đăng ký mới được viết đánh giá. Vui lòng, đăng nhập hoặc đăng ký